Väärtused

Me lähtume oma töös järgnevatest meile olulistest väärtustest:

PAINDLIKKUS. Tihti ei ole meie klientide probleemid standardsed ning lahendused ei ole riiulis meid ootamas. Koostöös kliendiga on aga võimalik leida just kliendi vajadusi rahuldav lahendus. Kui kliendi probleem ei kuulu meie kompetentsivaldkonda, siis kasutades oma teadmisi ja kontakte aitame leida kliendile sobiva lahenduse.

KIIRUS. Teame, et ettevõtluses tuleb sageli ette olukordi, kus üht või teist asja on vaja lahendada kiirkorras. Tänu oma tootmissüsteemi paindlikule ülesehitusele püüame võimalusel teha ka kiirtöid ning pakkuda lühikesi tarneaegu.

KORREKTSUS. Nagu kõik ettevõtjad, ootame ka meie oma klientidelt ja partneritelt tähtaegadest kinnipidamist, korrektsest dokumentatsiooni ning ausust. Loomulikult on see meie prioriteediks ka suhtlemisel enda klientide ja partneritega.